Program Dokumentari TV1: Perkembangan Bhs.Iban di sarawak.

 

Rancangan Pelajaran Harian Bahasa Iban Khas untuk dokumentari TV1

SMK Balai Ringin

Nama Guru:                                            SIDI ANAK AJI

Tarikh:                                                     : 23 April 2013

Masa                                                       : 8.00 -11.00 pagi

Kelas:                                                      : Tingkatan 1 (Pelajar Bahasa Iban)

Jumlah Pelajar                        :               34

Tema                                                       : Warisan budaya

Topik Pelajaran                                       : Puisi tradisional (Leka main)

Objektif eksplisit                    : Di hujung pelajaran murid-murid dapat:

(i)                   Menamakan pelbagai jenis dan fungsi puisi iban tradisional.

(ii)                 Dapat menyampaikan  puisi dengan nada dan sebutan yang betul

(iii)                Dapat menyampaikan hasil perbincangan mengikut kriteria/skor evidens PBS

 

Pengetahuan Sedia ada:         Murid-murid sudah mengenal tantang jenis-jenis puisi tradisional melalui pelbagai media semasa.

Tatabahasa                                             : Morfologi (Rambai jaku)

Pengisian Kurikulum                      :  Pengetahuan tentang warisan budaya

Kemahiran Merentas Kurikulum : Pendidikan Moral, Bahasa melayu, sejarah

Nilai murni                                              : Bekerjasama, taat dan kasih sayang terhadap ibu bapa.

Kemahiran Bernilai Tambah  : – kontekstual, kontruktivisme, belajar cara belajar, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, akses kendiri,

 

 

LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN

AKTIVITI

ALAT BANTU MENGAJAR

CATATAN

 

 

Set Induksi

(5 minit)

 

 

Guru mempersembahkan muzik sape.

 

GURU

MURID

 

-Guru memainkan alat muzik sape dengan teknik yang betul

 

 

 

-Murid mendengar dan menghayati muzik dengan penuh minat

 

 

 

-Sape

-Amplifier kecil

 

 

 

Pengajaran kontekstual

 

Perkembagan pelajaran

 

Langkah 1

(10 minit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2

(5 minit)

 

 

 

 

 

Jenis-jenis puisi tradisional iban:

 

besanggai

-beramban

-beganu

 

 

Tujuan dan fungsi puisi tradisional iban:

 

-warisan budaya

– Hiburan/masa lapang

-Nilai moral

-menghormati ketua/perwira

 

 

 

 

 

Mendengar teks puisi:

 

Teks puisi “ramban’ Buku Teks Puisi ,m.s 36

 

 

 

 

Guru meminta murid-murid menyatakan pelbagai jenis puisi tradisonal orang iban.

 

 

 

 

 

Guru menerangkan tujuan dan fungsi puisi tradisonal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menyampaikan puisi ‘ramban’ dengan  nada dan intonasi yang betul.

 

 

 

Murid-murid menamakan dengan aktif jenis-jenis puisi tradisonal iban

 

 

 

 

Murid mencatatkan maklumat penting berkaitan dengan fungsi puisi tradisional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid mendengar  dan  menghayati  puisi ‘ ramban’ dari segi  nada/intonasi dan sebutan  yang betul .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tongkat lemambang

-Teks puisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membuat simulasi menjadi seorang “lemambang’-tukang puisi menggunakan ‘baju burung’

Langkah 3

(10 minit)

 

 

Menyampaikan puisi secara berkumpulan:

 

Teks puisi /ramban

m.s 36

 

 

Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan

 

Kumpulan A

Kumpulan B

Kumpulan C

Kumpulan D

 

Murid menyampaikan puisi secara berkumpulan dengan nada dan sebutan yang betul. -Tongkat lemambang

-Teks puisi

Teknik simulasi
Langkah 4

(15 minit)

 

Perbincangan makna puisi:

Menerangkan maksud puisi mengikut rangkap demi rangkap

 

-Kegembiraan menyambut kelahiran

-Harapan anak

-Nasihat ibubapa dijadikan pegangan

-Doa anak.

 

 

 

 

 

Guru menerangkan maksud puisi mengikut setiap rangkap.

 

 

 

 

 

Murid mendengar dengan teliti dan mencatatkan isi penting  yang disampai oleh guru.

 

 

 

 

Teks puisi m.s 36

 

 

Konstruktivisme

Langkah 5

 

(30 minit)

 

Aktiviti PBS

 

-Aktiviti PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah)

-rujuk instrumen PBS

 

Guru menyediakan lembaran kerja PBS untuk perbincangan secara kumpulan Murid mencatat dan melaporkan hasil perbincangan dalam kumpulan Evidens PBS Konstruktivisme

KBK

BCB

Penutup

(5 minit)

 

Rumusan dan ulasan hasil perbincangan

-Rujuk kkriteria/skor evidens: B2Dl1E1

 

Guru membuat rumusan dan ulasan hasil perbincangan.

 

Murid mendengar dengan teliti penerangan yang disampaikan oleh guru.

 

Kerangka Eviden PBS

 

BCB

 

 

Aktiviti Pengukuhan:

 

 

 

Mengakses maklumat dari internet

 

 

 

Guru memberi alamat website kementerian pelajaran dan website sekolah.

http//bhs.iban.wordpress.com

 

-Murid mengakses sendiri website untuk mencari pelbagai jenis puisi tradisional iban

 

internet

 

Akses kendiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Tandatangan Pengetua

………………………………………………………………………………………

(HAJI RAHIM BIN IBAS)

Pengetua SMK Balai Ringin

 

Tarikh:  22.4.2013 (Selasa)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s