Pelan Strategik Bhs.Iban (Ting.1- Ting.5)

BAHASA IBAN

TINGKATAN 1

2010

 

ANALISA PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BAHASA IBAN

TINGKATAN SATU SMK BALAI RINGIN

Kekuatan (Strength – S)

 

 1. 100% guru Bahasa Iban terlatih.
 2. Semua guru yang mengajar adalah pernah hadir kursus Bahasa Iban.
 3. Terdapat seorang penyemak kertas B.IBN TINGKATAN 1.
 4. Sekolah ini mempunyai makmal komputer yang lengkap dan boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran.
 5. Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.
 6. Ramai guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat.
 7. Persekitaran yang kondusif di sekolah sesuai untuk aktiviti berbahasa pelajar.

 

Kelemahan (Weakness – W)

 

 1. Sebahagian  pelajar tidak bermotivasi dan lemah dalam Bahasa Iban.
 2. Penggunaan bahasa pasar (iban remun) yang mempengaruhi pelajar.
 3. Minat membaca yang kurang dalam kalangan pelajar.
 4. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah.
 5. Sebahagian kecil pelajar mengambil masih tidak serious belajar Bahasa Iban.

 

Peluang (Opportunities – O)

 

 1. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak  pentadbiran.
 2. Kerjasama PIBG yang baik.
 3. Guru-guru Bahasa Iban tinggal dalam sekolah.
 4. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar.
 5. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran.
Ancaman (Threat – T)

 

 1. Masalah ponteng kerana kelas luar sidang(Pelajar harian tidak mampu dari segi kos tambang serta makanan)
 2. Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada membaca buku pada waktu lapang.
 3. Ibu bapa kurang memupuk budaya membaca dalam kalangan anak-anak.
 4. Ibu bapa kurang mampu mengawal tingkah laku anak-anak.
 5. Pengaruh perubahan persekitaran

 

 

 

 

 

 

PELAN STRATEGIK [TAHUN 2010 – 2014]

BAHASA IBAN TINGKATAN 1

 

ISU MASALAH MALAMUTE STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
 

Pencapaian Bahasa Iban untuk TINGKATAN 1 100%

 

 

i.  Peratus lulus mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 1 tidak mencapai 100%

 

ii. Peratus murid yang mendapat gred A dalam B.IBN hanya 35%.

 

 1. meningkatkan peratus kelulusan mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 1 sehingga 100% menjelang 2014
 2. meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 1 sehingga mencapai 50%
 3. meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam B.IBN sehingga mencapai 100% menjelang tahun 2014.
  1. meningkatkan kualiti pengajaran guru.
  2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid
  3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan B.IBN.
  4. Peratus lulus B.IBN TINGKATAN 1 meningkat dan GPS menurun.
ii. Pelajar mendapat A dalam TINGKATAN 1 meningkat.

Tahun 2010 – 50%

Tahun 2011– 60%

Tahun 2012 – 70%

Tahun 2013 – 80%

Tahun 2014- 90%

 

iii. Pelajar menguasai kemahiran bertutur, membaca dan menulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN TAKTIKAL [TAHUN 2010]

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 1

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH KOS TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN
1 Perkembangan Staf

i.  Bengkel Penyemakan

Meningkatkan kemahiran guru Bahasa Iban
 1. Pengetua
 2. PK1
 3. Ketua Bidang
 4. Ketua P.
Januari/ Februari RM200/

PCG

 

80% guru menguasai kemahiran menyemak mengikut standard yang dipersetujui 100% guru menguasai kemahiran menyemak mengikut standard yang dipersetjui Penyemakan B.IBN Kertas 2 dibuat mengikut standard yang dipersetujui.

 

2 Program Bestari

[Kumpulan Pelajar Cemerlang

 

 

 

Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A kepada 50%

 

 1. Panitia B.IB
 2. Guru B.IB
Januari – Oktober RM200/

PCG

    Peratus bilangan yang mendapat A meningkat 50%
3 Program Sinar Harapan

[Pelajar Sederhana]

 

 

 

Meningkatkan prestasi murid yang menguasai minimum gred C dalam B.IBN kepada 30%
 1. Ketua Bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Guru Subjek
 

Jun – September

RM200/

PCG

    Peratus murid menguasai menimum gred C bagi mata pelajaran B.IBN meningkat 30%

 

4 Program Intensif

[pelajar lemah]

 

 

 

Meningkatkan % murid yang menguasai minimum gred D dalamB.IBN kepada sekurang-kurangnya 20%
 1. Pengetua
 2. PK1
 3. Guru Subjek
Januari – Oktober RM200/

PCG

    Peratus murid menguasai minimum gred D bagi mata pelajaran B.IBN meningkat 20%

 

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 1

NAMA PROJEK Perkembangan Staf

i.   Bengkel Penyemakan

OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran guru B.IBN
TEMPOH Januari atau Februari 2010
KUMPULAN SASARAN Guru-guru B.IBN menengah rendah
GURU TERLIBAT
 1. Ketua Bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Penceramah
PROSES KERJA 1.   Taklimat Program

i.   ucapan Ketua Panitia

ii.  penerangan tentang program perkembangan staf

iii. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti penceramah
3.   Semua guru B.IBN menghadiri program yang diadakan.
4.   program dijalankan sekali setahun pada awal tahun
5.   Perlaksanaan aktiviti

i.    proses mendapatkan input daripada penceramah

ii.   guru berbengkel

iii.  rumusan bersama penceramah dan guru.

KEKANGAN  

 1. Insentif kepada penceramah
PEMANTAUAN Pemantauan dilakukan oleh pengetua, Penolong Kanan 1, Guru Kanan dan Ketua Panitia.
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan setiap awal tahun

 

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 1

 

NAMA PROJEK Program Bestari
OBJEKTIF Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A kepada 50%
TEMPOH Januari – Oktober 2010
KUMPULAN SASARAN Semua pelajar Tingkatan 1
GURU TERLIBAT Guru B.IBN Tingkatan 1
PROSES KERJA 1.   Mesyuarat Program Bestari

i.   ucapan Ketua Panitia

ii.  penerangan tentang program perkembangan staf

iii. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti Kumpulan sasaran

i.   Analisis Ujian

3.   Perbincangan sesama guru B.IBN untuk melaksanakan program sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

 

4.   Program dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran sekali seminggu mengikut kemahiran
5.   Pelaksanaan aktiviti

5.1  Murid-murid didedahkan dengan soalan-soalan TINGKATAN 1

5.2    Ujian bertulis diberikan

5.3   Penilaian dijalankan dalam bentuk penulisan dan soalan objektif.

KEKANGAN
 1. Pengetahuan isu semasa terhad kerana kurang membaca.
 2. Kemahiran dalam teknik penulisan kurang memuaskan.
PEMANTAUAN
 1. Ketua bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Penyelaras program
PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas sesuatu ujian bertulis dan objektif dijalankan bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.
PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 1

 

NAMA PROJEK Program Intensif [pelajar lemah]

 

OBJEKTIF Meningkatkan peratusan murid yang menguasai minimum gred D dalam B.IBN kepada sekurang-kurangnya 20%
TEMPOH Januari – Oktober
KUMPULAN SASARAN Kumpulan lemah
GURU TERLIBAT Guru B.IBN
PROSES KERJA 1.   Taklimat Program Sinar Harapan

1.1.   ucapan Ketua Panitia

1.2.  penerangan tentang program perkembangan staf

1.3. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti Kumpulan Sasaran

2.1  Analisis hasil ujian

2.2  Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut  kebolehan.

3.  Perbincangan semua guru B.IBN untuk melaksanakan program Intensif.
4.   Program dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran  sekali seminggu mengikut kemahiran.
5.   Pelaksanaan aktiviti

5.1   Murid didedahkan dengan soalan yang mudah

5.2   Ujian bertulis diberikan

5.3   Penilaian dijalankan dalam bentuk ujian bertulis dan objektif yang mudah.

KEKANGAN
 1. Tahap kehadiran murid rendah
 2. Status motivasi murid rendah
PEMANTAUAN 1.   Ketua bidang

 1. Ketua Panitia

3.   Penyelaras program

PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan
PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan  dilakukan  bagi meningkatkan keberkesanan program.

BAHASA IBAN

TINGKATAN 2

2010

 

ANALISA PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BAHASA IBAN

TINGKATAN 2 SMK BALAI RINGIN

Kekuatan (Strength – S)

 

 1. 100% guru Bahasa Iban terlatih.
 2. Semua guru yang mengajar adalah pernah hadir kursus Bahasa Iban.
 3. Terdapat seorang penyemak kertas B.IBN TINGKATAN 2.
 4. Sekolah ini mempunyai makmal komputer yang lengkap dan boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran.
 5. Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.
 6. Ramai guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat.
 7. Persekitaran yang kondusif di sekolah sesuai untuk aktiviti berbahasa pelajar.

 

Kelemahan (Weakness – W)

 

 1. Sebahagian  pelajar tidak bermotivasi dan lemah dalam Bahasa Iban.
 2. Penggunaan bahasa pasar (iban remun) yang mempengaruhi pelajar.
 3. Minat membaca yang kurang dalam kalangan pelajar.
 4. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah.
 5. Sebahagian kecil pelajar mengambil masih tidak serious belajar Bahasa Iban.

 

Peluang (Opportunities – O)

 

 1. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak  pentadbiran.
 2. Kerjasama PIBG yang baik.
 3. Guru-guru Bahasa Iban tinggal berhampiran sekolah.
 4. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar.
 5. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran.
Ancaman (Threat – T)

 

 1. Masalah ponteng kerana kelas luar sidang(Pelajar harian tidak mampu dari segi kos tambang serta makanan)
 2. Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada membaca buku pada waktu lapang.
 3. Ibu bapa kurang memupuk budaya membaca dalam kalangan anak-anak.
 4. Ibu bapa kurang mampu mengawal tingkah laku anak-anak.
 5. Pengaruh perubahan persekitaran

 

 

 

 

 

 

PELAN STRATEGIK [TAHUN 2010 – 2014]

BAHASA IBAN TINGKATAN 2

 

ISU MASALAH MALAMUTE STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
 

Pencapaian Bahasa Iban untuk TINGKATAN 2 100%

 

 

i.  Peratus lulus mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 2 tidak mencapai 100%

 

ii. Peratus murid yang mendapat gred A dalam B.IBN hanya 35%.

 

 1. meningkatkan peratus kelulusan mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 2 sehingga 100% menjelang 2014
 2. meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 2 sehingga mencapai 50%
 3. meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam B.IBN sehingga mencapai 100% menjelang tahun 2014.
  1. meningkatkan kualiti pengajaran guru.
  2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid
  3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan B.IBN.
  4. Peratus lulus B.IBN TINGKATAN 2 meningkat dan GPS menurun.
ii. Pelajar mendapat A dalam TINGKATAN 2 meningkat.

Tahun 2010 – 50%

Tahun 2011– 60%

Tahun 2012 – 70%

Tahun 2013 – 80%

Tahun 2014- 90%

 

iii. Pelajar menguasai kemahiran bertutur, membaca dan menulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN TAKTIKAL [TAHUN 2010]

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 2

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH KOS TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN
1 Perkembangan Staf

i.  Bengkel Penyemakan

Meningkatkan kemahiran guru Bahasa Iban
 1. Pengetua
 2. PK1
 3. Ketua Bidang
 4. Ketua P.
Januari/ Februari RM200/

PCG

 

80% guru menguasai kemahiran menyemak mengikut standard yang dipersetujui 100% guru menguasai kemahiran menyemak mengikut standard yang dipersetjui Penyemakan B.IBN Kertas 2 dibuat mengikut standard yang dipersetujui

 

2 Program Bestari

[Kumpulan Pelajar Cemerlang

 

 

 

Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A kepada 50%

 

 1. Panitia B.IB
 2. Guru B.IB
Januari – Oktober RM200/

PCG

    Peratus bilangan yang mendapat A meningkat 50%
3 Program Sinar Harapan

[Pelajar Sederhana]

 

 

 

Meningkatkan prestasi murid yang menguasai minimum gred C dalam B.IBN kepada 30%
 1. Ketua Bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Guru Subjek
 

Jun – September

RM200/

PCG

    Peratus murid menguasai menimum gred C bagi mata pelajaran B.IBN meningkat 30%

 

4 Program Intensif

[pelajar lemah]

 

 

 

Meningkatkan % murid yang menguasai minimum gred D dalamB.IBN kepada sekurang-kurangnya 20%
 1. Pengetua
 2. PK1
 3. Guru Subjek
Januari – Oktober RM200/

PCG

    Peratus murid menguasai minimum gred D bagi mata pelajaran B.IBN meningkat 20%

BAHASA IBAN

TINGKATAN 4

2010

 

ANALISA PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BAHASA IBAN

TINGKATAN 4 SMK BALAI RINGIN

Kekuatan (Strength – S)

 

 1. 100% guru Bahasa Iban terlatih.
 2. Semua guru yang mengajar adalah pernah hadir kursus Bahasa Iban.
 3. Terdapat seorang penyemak kertas B.IBN TINGKATAN 4.
 4. Sekolah ini mempunyai makmal komputer yang lengkap dan boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran.
 5. Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.
 6. Ramai guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat.
 7. Persekitaran yang kondusif di sekolah sesuai untuk aktiviti berbahasa pelajar.

 

Kelemahan (Weakness – W)

 

 1. Sebahagian  pelajar tidak bermotivasi dan lemah dalam Bahasa Iban.
 2. Penggunaan bahasa pasar (iban remun) yang mempengaruhi pelajar.
 3. Minat membaca yang kurang dalam kalangan pelajar.
 4. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah.
 5. Sebahagian kecil pelajar mengambil masih tidak serious belajar Bahasa Iban.

 

Peluang (Opportunities – O)

 

 1. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak  pentadbiran.
 2. Kerjasama PIBG yang baik.
 3. Guru-guru Bahasa Iban tinggal berhampiran sekolah.
 4. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar.
 5. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran.
Ancaman (Threat – T)

 

 1. Masalah ponteng kerana kelas luar sidang(Pelajar harian tidak mampu dari segi kos tambang serta makanan)
 2. Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada membaca buku pada waktu lapang.
 3. Ibu bapa kurang memupuk budaya membaca dalam kalangan anak-anak.
 4. Ibu bapa kurang mampu mengawal tingkah laku anak-anak.
 5. Pengaruh perubahan persekitaran

 

 

 

 

 

 

PELAN STRATEGIK [TAHUN 2010 – 2014]

BAHASA IBAN TINGKATAN 4

 

ISU MASALAH MALAMUTE STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
 

Pencapaian Bahasa Iban untuk TINGKATAN 4 100%

 

 

i.  Peratus lulus mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 4 tidak mencapai 100%

 

ii. Peratus murid yang mendapat gred A dalam B.IBN hanya 35%.

 

 1. meningkatkan peratus kelulusan mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 4 sehingga 100% menjelang 2014
 2. meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 4 sehingga mencapai 50%
 3. meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam B.IBN sehingga mencapai 100% menjelang tahun 2014.
  1. meningkatkan kualiti pengajaran guru.
  2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid
  3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan B.IBN.
  4. Peratus lulus B.IBN TINGKATAN 4 meningkat dan GPS menurun.
ii. Pelajar mendapat A dalam TINGKATAN 4 meningkat.

Tahun 2010 – 50%

Tahun 2011– 60%

Tahun 2012 – 70%

Tahun 2013 – 80%

Tahun 2014- 90%

 

iii. Pelajar menguasai kemahiran bertutur, membaca dan menulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN TAKTIKAL [TAHUN 2010]

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 4

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH KOS TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN
1 Perkembangan Staf

i.  Bengkel Penyemakan

Meningkatkan kemahiran guru Bahasa Iban
 1. Pengetua
 2. PK1
 3. Ketua Bidang
 4. Ketua P.
Januari/ Februari RM200/

PCG

 

80% guru menguasai kemahiran menyemak mengikut standard yang dipersetujui 100% guru menguasai kemahiran menyemak mengikut standard yang dipersetjui Penyemakan B.IBN  dibuat mengikut standard yang dipersetujui

 

2 Program Bestari

[Kumpulan Pelajar Cemerlang

 

 

 

Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A kepada 50%

 

 1. Panitia B.IB
 2. Guru B.IB
Januari – Oktober RM200/

PCG

    Peratus bilangan yang mendapat A meningkat 50%
3 Program Sinar Harapan

[Pelajar Sederhana]

 

 

 

Meningkatkan prestasi murid yang menguasai minimum gred C dalam B.IBN kepada 30%
 1. Ketua Bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Guru Subjek
 

Jun – September

RM200/

PCG

    Peratus murid menguasai menimum gred C bagi mata pelajaran B.IBN meningkat 30%

 

4 Program Intensif

[pelajar lemah]

 

 

 

Meningkatkan % murid yang menguasai minimum gred D dalamB.IBN kepada sekurang-kurangnya 20%
 1. Pengetua
 2. PK1
 3. Guru Subjek
Januari – Oktober RM200/

PCG

    Peratus murid menguasai minimum gred D bagi mata pelajaran B.IBN meningkat 20%

 

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 4

NAMA PROJEK Perkembangan Staf

i.   Bengkel Penyemakan

OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran guru B.IBN
TEMPOH Januari atau Februari 2010
KUMPULAN SASARAN Guru-guru B.IBN menengah rendah
GURU TERLIBAT
 1. Ketua Bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Penceramah
PROSES KERJA 1.   Taklimat Program

i.   ucapan Ketua Panitia

ii.  penerangan tentang program perkembangan staf

iii. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti penceramah
3.   Semua guru B.IBN menghadiri program yang diadakan.
4.   program dijalankan sekali setahun pada awal tahun
5.   Perlaksanaan aktiviti

i.    proses mendapatkan input daripada penceramah

ii.   guru berbengkel

iii.  rumusan bersama penceramah dan guru.

KEKANGAN  

 1. Insentif kepada penceramah
PEMANTAUAN Pemantauan dilakukan oleh pengetua, Penolong Kanan 1, Guru Kanan dan Ketua Panitia.
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan setiap awal tahun

 

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 4

 

NAMA PROJEK Program Bestari
OBJEKTIF Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A kepada 50%
TEMPOH Januari – Oktober 2010
KUMPULAN SASARAN Semua pelajar Tingkatan 4
GURU TERLIBAT Guru B.IBN Tingkatan 4
PROSES KERJA 1.   Mesyuarat Program Bestari

i.   ucapan Ketua Panitia

ii.  penerangan tentang program perkembangan staf

iii. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti Kumpulan sasaran

i.   Analisis Ujian

3.   Perbincangan sesama guru B.IBN untuk melaksanakan program sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

 

4.   Program dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran sekali seminggu mengikut kemahiran
5.   Pelaksanaan aktiviti

5.1  Murid-murid didedahkan dengan soalan-soalan TINGKATAN 4

5.2    Ujian bertulis diberikan

5.3   Penilaian dijalankan dalam bentuk penulisan dan soalan objektif.

KEKANGAN
 1. Pengetahuan isu semasa terhad kerana kurang membaca.
 2. Kemahiran dalam teknik penulisan kurang memuaskan.
PEMANTAUAN
 1. Ketua bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Penyelaras program
PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas sesuatu ujian bertulis dan objektif dijalankan bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.
PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 4

 

NAMA PROJEK Program Intensif [pelajar lemah]

 

OBJEKTIF Meningkatkan peratusan murid yang menguasai minimum gred D dalam B.IBN kepada sekurang-kurangnya 20%
TEMPOH Januari – Oktober
KUMPULAN SASARAN Kumpulan lemah
GURU TERLIBAT Guru B.IBN
PROSES KERJA 1.   Taklimat Program Sinar Harapan

1.1.   ucapan Ketua Panitia

1.2.  penerangan tentang program perkembangan staf

1.3. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti Kumpulan Sasaran

2.1  Analisis hasil ujian

2.2  Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut  kebolehan.

3.  Perbincangan semua guru B.IBN untuk melaksanakan program Intensif.
4.   Program dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran  sekali seminggu mengikut kemahiran.
5.   Pelaksanaan aktiviti

5.1   Murid didedahkan dengan soalan yang mudah

5.2   Ujian bertulis diberikan

5.3   Penilaian dijalankan dalam bentuk ujian bertulis dan objektif yang mudah.

KEKANGAN
 1. Tahap kehadiran murid rendah
 2. Status motivasi murid rendah
PEMANTAUAN 1.   Ketua bidang

 1. Ketua Panitia

3.   Penyelaras program

PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan
PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan  dilakukan  bagi meningkatkan keberkesanan program.

 

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 2

NAMA PROJEK Perkembangan Staf

i.   Bengkel Penyemakan

OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran guru B.IBN
TEMPOH Januari atau Februari 2010
KUMPULAN SASARAN Guru-guru B.IBN menengah rendah
GURU TERLIBAT
 1. Ketua Bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Penceramah
PROSES KERJA 1.   Taklimat Program

i.   ucapan Ketua Panitia

ii.  penerangan tentang program perkembangan staf

iii. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti penceramah
3.   Semua guru B.IBN menghadiri program yang diadakan.
4.   program dijalankan sekali setahun pada awal tahun
5.   Perlaksanaan aktiviti

i.    proses mendapatkan input daripada penceramah

ii.   guru berbengkel

iii.  rumusan bersama penceramah dan guru.

KEKANGAN  

 1. Insentif kepada penceramah
PEMANTAUAN Pemantauan dilakukan oleh pengetua, Penolong Kanan 1, Guru Kanan dan Ketua Panitia.
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan setiap awal tahun

 

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 2

 

NAMA PROJEK Program Bestari
OBJEKTIF Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A kepada 50%
TEMPOH Januari – Oktober 2010
KUMPULAN SASARAN Semua pelajar Tingkatan 2
GURU TERLIBAT Guru B.IBN Tingkatan 2
PROSES KERJA 1.   Mesyuarat Program Bestari

i.   ucapan Ketua Panitia

ii.  penerangan tentang program perkembangan staf

iii. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti Kumpulan sasaran

i.   Analisis Ujian

3.   Perbincangan sesama guru B.IBN untuk melaksanakan program sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

 

4.   Program dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran sekali seminggu mengikut kemahiran
5.   Pelaksanaan aktiviti

5.1  Murid-murid didedahkan dengan soalan-soalan TINGKATAN 2

5.2    Ujian bertulis diberikan

5.3   Penilaian dijalankan dalam bentuk penulisan dan soalan objektif.

KEKANGAN
 1. Pengetahuan isu semasa terhad kerana kurang membaca.
 2. Kemahiran dalam teknik penulisan kurang memuaskan.
PEMANTAUAN
 1. Ketua bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Penyelaras program
PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas sesuatu ujian bertulis dan objektif dijalankan bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.
PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 2

 

NAMA PROJEK Program Intensif [pelajar lemah]

 

OBJEKTIF Meningkatkan peratusan murid yang menguasai minimum gred D dalam B.IBN kepada sekurang-kurangnya 20%
TEMPOH Januari – Oktober
KUMPULAN SASARAN Kumpulan lemah
GURU TERLIBAT Guru B.IBN
PROSES KERJA 1.   Taklimat Program Sinar Harapan

1.1.   ucapan Ketua Panitia

1.2.  penerangan tentang program perkembangan staf

1.3. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti Kumpulan Sasaran

2.1  Analisis hasil ujian

2.2  Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut  kebolehan.

3.  Perbincangan semua guru B.IBN untuk melaksanakan program Intensif.
4.   Program dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran  sekali seminggu mengikut kemahiran.
5.   Pelaksanaan aktiviti

5.1   Murid didedahkan dengan soalan yang mudah

5.2   Ujian bertulis diberikan

5.3   Penilaian dijalankan dalam bentuk ujian bertulis dan objektif yang mudah.

KEKANGAN
 1. Tahap kehadiran murid rendah
 2. Status motivasi murid rendah
PEMANTAUAN 1.   Ketua bidang

 1. Ketua Panitia

3.   Penyelaras program

PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan
PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan  dilakukan  bagi meningkatkan keberkesanan program.

BAHASA IBAN

TINGKATAN 5

2010

 

ANALISA PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA BAHASA IBAN

TINGKATAN 5 SMK BALAI RINGIN

Kekuatan (Strength – S)

 

 1. 100% guru Bahasa Iban terlatih.
 2. Semua guru yang mengajar adalah pernah hadir kursus Bahasa Iban.
 3. Terdapat seorang penyemak kertas B.IBN TINGKATAN 5.
 4. Sekolah ini mempunyai makmal komputer yang lengkap dan boleh digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran.
 5. Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.
 6. Ramai guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat.
 7. Persekitaran yang kondusif di sekolah sesuai untuk aktiviti berbahasa pelajar.

 

Kelemahan (Weakness – W)

 

 1. Sebahagian  pelajar tidak bermotivasi dan lemah dalam Bahasa Iban.
 2. Penggunaan bahasa pasar (iban remun) yang mempengaruhi pelajar.
 3. Minat membaca yang kurang dalam kalangan pelajar.
 4. Pelajar tidak membuat ulangkaji dan tidak menyiapkan kerja rumah.
 5. Sebahagian kecil pelajar mengambil masih tidak serious belajar Bahasa Iban.

 

Peluang (Opportunities – O)

 

 1. Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak  pentadbiran.
 2. Kerjasama PIBG yang baik.
 3. Guru-guru Bahasa Iban tinggal berhampiran sekolah.
 4. Internet mudah diakses kerana sekolah menyediakan sambungan internet tanpa wayar.
 5. Sekolah terletak dalam kawasan pentadbiran.
Ancaman (Threat – T)

 

 1. Masalah ponteng kerana kelas luar sidang(Pelajar harian tidak mampu dari segi kos tambang serta makanan)
 2. Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada membaca buku pada waktu lapang.
 3. Ibu bapa kurang memupuk budaya membaca dalam kalangan anak-anak.
 4. Ibu bapa kurang mampu mengawal tingkah laku anak-anak.
 5. Pengaruh perubahan persekitaran

 

 

 

 

 

 

PELAN STRATEGIK [TAHUN 2010 – 2014]

BAHASA IBAN TINGKATAN 5

 

ISU MASALAH MALAMUTE STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
 

Pencapaian Bahasa Iban untuk TINGKATAN 5 100%

 

 

i.  Peratus lulus mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 5 tidak mencapai 100%

 

ii. Peratus murid yang mendapat gred A dalam B.IBN hanya 20%.

 

 1. meningkatkan peratus kelulusan mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 5 sehingga 100% menjelang 2014
 2. meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran B.IBN dalam TINGKATAN 5 sehingga mencapai 50%
 3. meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam B.IBN sehingga mencapai 100% menjelang tahun 2014.
  1. meningkatkan kualiti pengajaran guru.
  2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid
  3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan B.IBN.
  4. Peratus lulus B.IBN TINGKATAN 5 meningkat dan GPS menurun.
ii. Pelajar mendapat A dalam TINGKATAN 5 meningkat.

Tahun 2010 – 50%

Tahun 2011– 60%

Tahun 2012 – 70%

Tahun 2013 – 80%

Tahun 2014- 90%

 

iii. Pelajar menguasai kemahiran bertutur, membaca dan menulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAN TAKTIKAL [TAHUN 2010]

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 5

BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG

JAWAB

TEMPOH KOS TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN
1 Perkembangan Staf

i.  Bengkel Penyemakan

Meningkatkan kemahiran guru Bahasa Iban
 1. Pengetua
 2. PK1
 3. Ketua Bidang
 4. Ketua P.
Januari/ Februari RM200/

PCG

 

80% guru menguasai kemahiran menyemak mengikut standard yang dipersetujui 100% guru menguasai kemahiran menyemak mengikut standard yang dipersetjui Penyemakan B.IBN  dibuat mengikut standard yang dipersetujui

 

2 Program Bestari

[Kumpulan Pelajar Cemerlang

 

 

 

Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A kepada 50%

 

 1. Panitia B.IB
 2. Guru B.IB
Januari – Oktober RM200/

PCG

    Peratus bilangan yang mendapat A meningkat 50%
3 Program Sinar Harapan

[Pelajar Sederhana]

 

 

 

Meningkatkan prestasi murid yang menguasai minimum gred C dalam B.IBN kepada 30%
 1. Ketua Bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Guru Subjek
 

Jun – September

RM200/

PCG

    Peratus murid menguasai menimum gred C bagi mata pelajaran B.IBN meningkat 30%

 

4 Program Intensif

[pelajar lemah]

 

 

 

Meningkatkan % murid yang menguasai minimum gred D dalamB.IBN kepada sekurang-kurangnya 20%
 1. Pengetua
 2. PK1
 3. Guru Subjek
Januari – Oktober RM200/

PCG

    Peratus murid menguasai minimum gred D bagi mata pelajaran B.IBN meningkat 20%

 

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 5

NAMA PROJEK Perkembangan Staf

i.   Bengkel Penyemakan

OBJEKTIF Meningkatkan kemahiran guru B.IBN
TEMPOH Januari atau Februari 2010
KUMPULAN SASARAN Guru-guru B.IBN menengah rendah
GURU TERLIBAT
 1. Ketua Bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Penceramah
PROSES KERJA 1.   Taklimat Program

i.   ucapan Ketua Panitia

ii.  penerangan tentang program perkembangan staf

iii. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti penceramah
3.   Semua guru B.IBN menghadiri program yang diadakan.
4.   program dijalankan sekali setahun pada awal tahun
5.   Perlaksanaan aktiviti

i.    proses mendapatkan input daripada penceramah

ii.   guru berbengkel

iii.  rumusan bersama penceramah dan guru.

KEKANGAN  

 1. Insentif kepada penceramah
PEMANTAUAN Pemantauan dilakukan oleh pengetua, Penolong Kanan 1, Guru Kanan dan Ketua Panitia.
PENILAIAN
PENAMBAHBAIKAN Penambahbaikan dilakukan setiap awal tahun

 

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 5

 

NAMA PROJEK Program Bestari
OBJEKTIF Meningkatkan bilangan pelajar mendapat A kepada 50%
TEMPOH Januari – Oktober 2010
KUMPULAN SASARAN Semua pelajar Tingkatan 5
GURU TERLIBAT Guru B.IBN Tingkatan 5
PROSES KERJA 1.   Mesyuarat Program Bestari

i.   ucapan Ketua Panitia

ii.  penerangan tentang program perkembangan staf

iii. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti Kumpulan sasaran

i.   Analisis Ujian

3.   Perbincangan sesama guru B.IBN untuk melaksanakan program sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

 

4.   Program dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran sekali seminggu mengikut kemahiran
5.   Pelaksanaan aktiviti

5.1  Murid-murid didedahkan dengan soalan-soalan TINGKATAN 5

5.2    Ujian bertulis diberikan

5.3   Penilaian dijalankan dalam bentuk penulisan dan soalan objektif.

KEKANGAN
 1. Pengetahuan isu semasa terhad kerana kurang membaca.
 2. Kemahiran dalam teknik penulisan kurang memuaskan.
PEMANTAUAN
 1. Ketua bidang
 2. Ketua Panitia
 3. Penyelaras program
PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas sesuatu ujian bertulis dan objektif dijalankan bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.
PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

 

PELAN OPERASI

PANITIA BAHASA IBAN TINGKATAN 5

 

NAMA PROJEK Program Intensif [pelajar lemah]

 

OBJEKTIF Meningkatkan peratusan murid yang menguasai minimum gred D dalam B.IBN kepada sekurang-kurangnya 20%
TEMPOH Januari – Oktober
KUMPULAN SASARAN Kumpulan lemah
GURU TERLIBAT Guru B.IBN
PROSES KERJA 1.   Taklimat Program Sinar Harapan

1.1.   ucapan Ketua Panitia

1.2.  penerangan tentang program perkembangan staf

1.3. pelantikan penyelaras program

2.   Kenal pasti Kumpulan Sasaran

2.1  Analisis hasil ujian

2.2  Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut  kebolehan.

3.  Perbincangan semua guru B.IBN untuk melaksanakan program Intensif.
4.   Program dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran  sekali seminggu mengikut kemahiran.
5.   Pelaksanaan aktiviti

5.1   Murid didedahkan dengan soalan yang mudah

5.2   Ujian bertulis diberikan

5.3   Penilaian dijalankan dalam bentuk ujian bertulis dan objektif yang mudah.

KEKANGAN
 1. Tahap kehadiran murid rendah
 2. Status motivasi murid rendah
PEMANTAUAN 1.   Ketua bidang

 1. Ketua Panitia

3.   Penyelaras program

PENILAIAN Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan
PENAMBAHBAIKAN Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan  dilakukan  bagi meningkatkan keberkesanan program.

 

 

Advertisements

One thought on “Pelan Strategik Bhs.Iban (Ting.1- Ting.5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s